Craps on yksinkertainen peli, mutta näennäisen vaikeilta kuulostavat säännöt eivät uusia pelaajia houkuttele. Craps on erityisen suosittu Pohjois-Amerikassa, mutta ihan kaikilla Euroopan nettikasinolla sitä ei ole.

Lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistuna Crapsissa heitetään kahta noppaa ja lyödään vetoa noppien tuloksesta. Ensimmäiseksi pelaaja asettaa panoksen, joko “pass line” tai “don’t pass line”, ja tällöin hän asettaa vedon joko heittäjää vastaan tai tämän puolesta. Panoksen asettamisen jälkeen heitetään noppia, ja jos pelaaja on netissä, voi hän itse olla heittäjä tai antaa homman tietokoneen hoidettavaksi. Noppien silmälukujen ollessa seitsemän tai yksitoista, voittaa pelaaja, joka on asettanut pass linen. Jos pelaaja on valinnut panoksekseen don’t pass linen, voittaa hän numeroilla kaksi, kolme ja kaksitoista, kun taas he häviävät tuloksella seitsemän tai yksitoista. Jos käykin niin, että heittäjänä toimiva häviää itse, heittovuoro annetaan toiselle pelaajalle. Tuloksen ollessa jokin muu kuin craps tai natural saa pelaaja niin kutsutun pisteen, joka merkitään pelimerkillä “on” pöydän yläreunassa oleviin numeroihin.

Pelissä pysyneet pelaajat panostavat uudelleen, ja heittäjänä toimiva jatkaa nopan heittämistä siihen saakka, että hän saa tulokseksi seitsemän tai silmäluku pisteelle uusitaan. Pelaaja voittaa siinä tapauksessa, kun panostettu pisteen silmäluku uusitaan ennen seiskan heittoa. Pelaaja häviää, jos käy niin, että numero seitsemän heitetäänkin ennen pelin vaatimaa silmälukua. Kun heittäjä on saanut tulokseksi seiskan, siirtyy heittovuoro seuraavalle. Heittojen välissä voidaan asettaa aina uusia panoksia.

Tavallisessa Craps-pöydästä löytyy pass line -panos, joka on kaikista suosituin ja yleisin panos. Pass linessa pelaaja lyö siis vetoa, onnistuuko heittäjä ensimmäisessä heitossaan, ja saa joko seiskan tai yksitoista (natural), tai uusiiko heittäjä pisteen silmäluvun heti avausheiton perään ennen kuin saa seiskan. Häviö pass linessa tulee heti, jos avausheiton tulos onkin craps eli noppien summa on kaksi, kolme tai yksitoista, tai jos heitetään seiska ennen kuin heittäjä uusi silmäluvun ennen avausheittoa. Pass line -panoksen vastakohta on don’t pass line -panos, jolloin pelajaa lyö vetoa siitä, heitetäänkö crapsit heti avausheitolla, tai siitä heitetäänkö numero seitsemän, ennen kuin heittäjä heittää uudestaan avausheiton silmäluvun. Don’t pass linellä pelaaja häviää, jos ensimmäisen heiton tulos on seitsemän tai yksitoista tai siinä tapauksessa, että heittäjä heittää uudestaan avausheiton silmäluvun ennen numero seitsemää.

“Take odds” on suomalaisille helpompi sanoa: “ottaa otsit”. Jos pelaaja on asettanut pass line -panoksen ja saa avattua pelin pisteen kera, voi hän tämän jälkeen ottaa otsit. Pisteet määrittävät pelaajan voittosuhteet, eli pisteen ollessa neljä tai kymmenen on voittosuhde 2:1. Pisteen ollessa viisi tai yhdeksän voittosuhde on 3:2, ja pisteen ollessa kuusi tai kahdeksan on voittosuhde tässä tapauksessa 6:5. Jos heittäjä uusii silmäluvun ennen numero seiskaa, voittaa pelaaja take odds -panoksen, ja koska niistä maksetaan erinomaisesti, ovatkin ne koko Craps-taktiikan kulmakivi.

Lay odds onkin sitten take oddsin vastakohta, eli taas kerran suomalaiseen suuhun sopivampi lausahdus voisi olla: “laittaa otsit”. Jos pelaaja on käyttänyt don’t pass line -panoksen ja saa pelin auki saavuttamalla pisteen, on hänellä oikeus laittaa otsit. Lay oddsien voittosuhteet menevät seuraavasti: pisteen ollessa neljä voittosuhde on 1:2, pisteen ollessa 5 tai yhdeksän voittosuhde on 2:3, ja pisteen ollessa kuusi tai kahdeksan on voittosuhde 5:6. Pelaaja voittaa lay odds -panoksen, jos heittäjä saa seiskan, ennen kuin uusii silmäluvun. Field bet -panos asetetaan sen puolesta, että tulevalla heitolla silmälukujen summa on joko kaksi, kolme, neljä, yhdeksän, kymmenen tai kaksitoista. Kaikista paras voittosuhde on yleensä kahdellatoista ja kakkosella. Jos tulos ei ole jokin edellä mainituista, häviää pelaaja panoksen.

Isoissa kuutosissa ja isoissa kaseissa pelaaja lyö vetoa siitä, että kuusi ja kahdeksan tulevat tulokseksi ennen seiskaa. Kutosen ja kasin molempien puolesta voi lyödä myös erikseen vetoa, ja jos tulos ei olekaan kasi tai kuutonen, ei pelaaja menetä panosta. Panoksen menettää vain siinä tapauksessa, että numero seitsemän tulee ennen kasia tai kutosta. Come bet tarkoittaa sitä, että kun pelaaja on saanut pelin käyntiin, voi hän lyödä vetoa sen puolesta, että hänen pisteensä heitetään ennen kuin tulee craps. Don’t come -bet on luonnollisesti jo nimestäkin päätellen edellisen vastakohta, eli tässä pelaaja lyö vetoa sen puolesta, että craps ehtii tulla ennen hänen omaa pistettään.

Place bet -panos tarkoittaa sitä, että pisteet, jotka on valittu, heitetään ennen numero seiskaa. Buy bet tarkoittaa melkein samaa kuin edellinen, mutta siinä on hieman parempi voittosuhde. Lay bet on taas buy betin vastakohta, ja pelaaja lyö siinä vetoa, että numero seitsemän heitetään ennen valittua pistettä. Proposition beteillä pelaaja lyö vetoa siitä, että tulevalla heitolla nopat asettuvat samalla tavalla kuin kuvassa, ja se on aina kertaluontoisesti käytössä oleva panos. Jos panoksen asettamisen jälkeen seuraava heitto ei olekaan oikea, pelaaja häviää. Tässä on kuitenkin vastapainona hyvät voittosuhteet. C-E bet on myös kertaluontoinen, ja siinä halutaan saada tulevalla heitolla craps eli joku numeroista 2, 3,12 ja 11. Jos noppa antaa tulokseksi 11, saa pelaaja parhaimman voittosuhteen.

Yksinkertaista Craps-strategiaa käyttävät lähes kaikki nopanheittoa pelaavat. Kun pelaaja aloittaa pelin, asettaa hän panoksen pass-linjalle ja hän lyö vetoa siitä, että onnistuu heittämään seiskan. Jos pelaaja onnistuu, kannattaa panostaa uudelleen samalle linjalle. Jos nyt käy niin, että pelaaja ei onnistu, mutta ei myöskään häviä, jatkuu peli. Pelaajan tulee heittää alussa saamansa numero toisen kerran ennen kuin heittää seiskan. Kun peli jatkuu, kannattaa pelaajan panostaa take odds -vedolle, niin paljon kuin on mahdollista.